Khmersren.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำหรับผู้สนใจเรียนภาษา

สมัคร/เข้าสู่ระบบ

ยินดีต้อนรับ

ขณะนี้เราเว็บไซต์กำลังปรับปรุง ท่านสามารถชมเว็บไซต์เก่าได้ที่

หากความข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ในเฟซบุคส์ ดังรายการต่อไปนี้
Facebook Fan Page : khmersren.com(สำหรับเรื่องทั่วไป, การสั่งซื้อสื่อ)
Facebook Group : เรียนภาษาเขมรกับ khmersren.com (สำหรับการเรียนภาษาเขมร)
Facebook Group : เรียนภาษาอังกฤษกับ khmersren.com (สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ)


รายวิชา

EN011T : ไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐาน
ชมบทเรียน

KH103T : เรียนภาษาเขมรจากโฆษณา
ชมบทเรียน

KH104T : เรียนภาษาเขมรจากเพลง
ชมบทเรียน

KH112T : ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
ชมบทเรียน

KH201T : การอ่านภาษาเขมร[ยกเลิกแล้ว]
ชมบทเรียน

KH202T : การอ่านภาษาเขมร
ชมบทเรียน

KH204T : ฝึกอ่านภาษาเขมรจากแบบเรียน ป.1
ชมบทเรียน