จำหน่ายเอกสาร

สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อเอกสารได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. โอนเงินค่าเอกสารมาที่ นายวิทยา วิจิตร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่ 141-2-82080-7
2. แนบหลักฐานการโอนเงิน (สลิปตู้เอทีเอ็ม) แจ้งรายชื่อเอกสารที่ต้องการ พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งได้ มาที่กล่องข้อความ เพจ khmersren.com

รายการเอกสาร
001. ชุดสื่อการเรียนภาษาเขมร ราคา 700 บาท(รวมค่าส่งแล้ว) ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้
a)​ เอกสาร KH112T ภาษาเขมรในขีวิตประจำวัน (จำนวน 88 หน้า) ใช้ประกอบวิดิโอสอนวิชา KH112T

b)​ เอกสาร KH202T การอ่านภาษาเขมร (จำนวน 55 หน้า) ใช้ประกอบวิดิโอสอนวิชา KH202T

002.พจนานุกรมเขมร-ไทย ราคา 250 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

พจนานุกรมเขมร-ไทย

ปกหน้า

ปกหลัง

003.พจนานุกรมไทย-เขมร ราคา 250 บาท (รวมค่าส่งแล้ว)

พจนานุกรมไทย-เขมร

ปกหน้า

ปกหลัง