จำหน่ายเอกสาร

สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อเอกสารได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. โอนเงินค่าเอกสารมาที่ นายวิทยา วิจิตร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่ 141-2-82080-7
2. แนบหลักฐานการโอนเงิน (สลิปตู้เอทีเอ็ม) แจ้งรายชื่อเอกสารที่ต้องการ พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งได้ มาที่กล่องข้อความ เพจ khmersren.com

รายการเอกสาร
(อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต)