ตอนที่ 02

เรียนภาษาเขมรจากเพลง

กลับไปบทเรียน KH104T

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว