User Avatar

Wittaya

ผู้เรียน

โปรไฟล์ของ Wittaya

[ หน้าแรก ]
บัตรคำของ Wittaya
สถิติย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้น
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
5/1042
จำนวนวันที่เข้าใช้งาน/จำนวนวันจากวันแรก
8/337
เวลาทั้งหมดที่ทำบัตรคำ
6 นาที
เวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ก.ย. 2565 21:04 น.
สถิติย้อนหลัง 15 วัน
จำนวนวันที่เข้าสู่ระบบ
0/15 วัน
ร้อยละวันที่เข้าสู่ระบบ
0%
จำนวนเฉลี่ยบัตรคำที่ทำได้ต่อวัน
0 ข้อ/วัน
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ทำบัตรคำต่อวัน
0 วินาที/วัน
สถิติวันนี้ 01 ต.ค. 2565
บัตรคำรอทบทวน
4/4
จำนวนบัตรคำที่ทำได้
0
เวลาที่ใช้ทำบัตรคำ
0 วินาที
ชุดบัตรคำ KH207-01
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
3/521
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
2/2
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
0 วัน
รวมเวลาที่ทำ
3 นาที
ชุดบัตรคำ KH207-02
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
2/521
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
2/2
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
0 วัน
รวมเวลาที่ทำ
2 นาที
ดูบัตรคำทั้งหมดของ Wittaya
บทความของ Wittaya
ดูบทความทั้งหมดของ Wittaya
กลุ่มบทความของ Wittaya
#ทั่วไป [0]
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Wittaya
ดูผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Wittaya ทั้งหมด