User Avatar

bruce

ผู้เรียน

โปรไฟล์ของ bruce

[ หน้าแรก ]
บัตรคำของ bruce
สถิติย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้น
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
38/6727
จำนวนวันที่เข้าใช้งาน/จำนวนวันจากวันแรก
5/451
เวลาทั้งหมดที่ทำบัตรคำ
20 นาที
เวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
19 พ.ย. 2565 20:41 น.
สถิติย้อนหลัง 15 วัน
จำนวนวันที่เข้าสู่ระบบ
0/15 วัน
ร้อยละวันที่เข้าสู่ระบบ
0%
จำนวนเฉลี่ยบัตรคำที่ทำได้ต่อวัน
0 ข้อ/วัน
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ทำบัตรคำต่อวัน
0 วินาที/วัน
สถิติวันนี้ 03 ธ.ค. 2566
บัตรคำรอทบทวน
38/38
จำนวนบัตรคำที่ทำได้
0
เวลาที่ใช้ทำบัตรคำ
0 วินาที
ชุดบัตรคำ KH207-01
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
32/521
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
32/32
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
2 วัน
รวมเวลาที่ทำ
19 นาที
ชุดบัตรคำ KH207-02
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
3/521
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
3/3
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
0 วัน
รวมเวลาที่ทำ
1 นาที
ชุดบัตรคำ VN010-01
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
1/1895
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
1/1
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
0 วัน
รวมเวลาที่ทำ
0 วินาที
ชุดบัตรคำ VN010-02
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
1/1895
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
1/1
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
0 วัน
รวมเวลาที่ทำ
0 วินาที
ชุดบัตรคำ VN010-04
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
1/1895
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
1/1
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
0 วัน
รวมเวลาที่ทำ
0 วินาที
ดูบัตรคำทั้งหมดของ bruce