User Avatar

จิรวัฒน์ คะเรรัมย์

ผู้เรียน

โปรไฟล์ของ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์

[ หน้าแรก ]
บัตรคำของ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์
สถิติย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้น
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
779/7168
จำนวนวันที่เข้าใช้งาน/จำนวนวันจากวันแรก
16/553
เวลาทั้งหมดที่ทำบัตรคำ
2.06 ชั่วโมง
เวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
11 ก.ย. 2564 05:04 น.
สถิติย้อนหลัง 15 วัน
จำนวนวันที่เข้าสู่ระบบ
0/15 วัน
ร้อยละวันที่เข้าสู่ระบบ
0%
จำนวนเฉลี่ยบัตรคำที่ทำได้ต่อวัน
0 ข้อ/วัน
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ทำบัตรคำต่อวัน
0 วินาที/วัน
สถิติวันนี้ 01 ต.ค. 2565
บัตรคำรอทบทวน
722/722
จำนวนบัตรคำที่ทำได้
0
เวลาที่ใช้ทำบัตรคำ
0 วินาที
ชุดบัตรคำ ENG01-01
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
167/428
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
163/163
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
60 วัน
รวมเวลาที่ทำ
12 นาที
ชุดบัตรคำ EN006-01
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
175/2061
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
147/147
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
60 วัน
รวมเวลาที่ทำ
22 นาที
ชุดบัตรคำ ENG01-03
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
119/428
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
114/114
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
60 วัน
รวมเวลาที่ทำ
13 นาที
ชุดบัตรคำ ENG01-02
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
120/428
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
112/112
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
60 วัน
รวมเวลาที่ทำ
19 นาที
ชุดบัตรคำ ENG04-02
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
53/870
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
51/51
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
60 วัน
รวมเวลาที่ทำ
10 นาที
ดูบัตรคำทั้งหมดของ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์
บทความของ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์
ดูบทความทั้งหมดของ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์
กลุ่มบทความของ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์
#ทั่วไป [0]
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์
ดูผู้ที่เกี่ยวข้องกับ จิรวัฒน์ คะเรรัมย์ ทั้งหมด