User Avatar

ศิวกร บุญเย็น

ผู้เรียน

โปรไฟล์ของ ศิวกร บุญเย็น

[ หน้าแรก ]
บัตรคำของ ศิวกร บุญเย็น
สถิติย้อนหลังตั้งแต่เริ่มต้น
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
915/1175
จำนวนวันที่เข้าใช้งาน/จำนวนวันจากวันแรก
43/555
เวลาทั้งหมดที่ทำบัตรคำ
5.06 ชั่วโมง
เวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ส.ค. 2564 16:25 น.
สถิติย้อนหลัง 15 วัน
จำนวนวันที่เข้าสู่ระบบ
0/15 วัน
ร้อยละวันที่เข้าสู่ระบบ
0%
จำนวนเฉลี่ยบัตรคำที่ทำได้ต่อวัน
0 ข้อ/วัน
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ทำบัตรคำต่อวัน
0 วินาที/วัน
สถิติวันนี้ 01 ต.ค. 2565
บัตรคำรอทบทวน
594/594
จำนวนบัตรคำที่ทำได้
0
เวลาที่ใช้ทำบัตรคำ
0 วินาที
ชุดบัตรคำ ENG02-02
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
487/747
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
356/356
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
2 วัน
รวมเวลาที่ทำ
3.07 ชั่วโมง
ชุดบัตรคำ ENG01-02
บัตรคำที่ทำได้/ทั้งหมด
428/428
บัตรคำรอทบทวนวันนี้/พรุ่งนี้
238/238
ช่วงเวลาเฉลี่ยของชุดบัตรคำ
12 วัน
รวมเวลาที่ทำ
1.66 ชั่วโมง
ดูบัตรคำทั้งหมดของ ศิวกร บุญเย็น
บทความของ ศิวกร บุญเย็น
ดูบทความทั้งหมดของ ศิวกร บุญเย็น
กลุ่มบทความของ ศิวกร บุญเย็น
#ทั่วไป [0]
ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ ศิวกร บุญเย็น
ดูผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ศิวกร บุญเย็น ทั้งหมด