สมัครเรียน

1. หลักสูตรภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 40 ชม.

เนื้อหา : คำศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน (KH112T ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน), การอ่านและเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น (KH202T การอ่านภาษาเขมร) , การศึกษาภาษาเขมรด้วยตนเองโดยใช้วิดิโอและบัตรคำ Anki

สถานที่เรียน : บ้านเลขที่ 23 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ (หลังราชภัฎสุรินทร์, ใกล้ อบต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์)

วันเวลา : สามารถนัดหมายเวลาเรียนได้ตามสะดวก ตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

รายละเอียดอื่่น : เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 6 คน/กลุ่ม หรือมีคนเดียวก็สอนได้, ราคานี้รวมเอกสารสารและสื่อการเรียน
ค่าใช้จ่าย : 4000 บาท/คน

วิธีการสมัคร : ส่งข้อความส่วนตัวแจ้งที่ Fan Page : Khmersren.com หรือโทร 086-8681713

เอกสารประกอบการเรียน